Počítačová akademie STEP! Učíme od roku 1999. Vysoce kvalitní IT vzdělávání pro dospělé a děti. Připravujeme programátory, konstruktéry a systémové inženýry, kteří nemohou být nahrazeni umělou inteligencí. Kromě toho se navíc k hlubokým základním znalostem učíme chápat úkolům, uvažovat s připravenými projekty a pracovat v týmu.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Proč je důležité studovat projektové řízení

Projektový manažer (vedoucí projektu) je odborník odpovědný za efektivní organizaci všech procesů v rámci projektu a za jeho výsledek. Projektový manažer připravuje a vysvětluje podrobné zadání, zadává úkoly pro tým a je v kontaktu se zadavatelem i s týmem.

Získejte strukturální představu o celém cyklu řízení projektu
Naučíte se, jak budovat komunikaci se zákazníky a pracovním týmem
Porozumíte mechanismům a přístupům pro efektivní realizaci projektu

Pro koho je kurz Projektový manažer vhodný?

Projektové řízení je obor, který je otevřený všem zájemcům s jakýmkoli profesním vzděláním. Jediné, co potřebujete, je motivace a čas na studium a získání potřebných znalostí.

Pro laiky
Pokud nejste spokojeni se svou současnou kariérou a výdělkem, Front-end development pro vás bude pohodlným vstupem do lukrativního a rostoucího IT odvětví.
Pro studenty
Toto je možnost pro studenty, kteří chtějí získat praktické a použitelné profesní vzdělání během krátké doby.
Pro profesionály
Získejte znalosti z oblasti IT a osvojte si nové praktické dovednosti, které jsou žádané na domácím i mezinárodním trhu.

Program studia

Kurz projektového řízení se skládá ze dvou částí: PM Basic a PM Advanced. Na konci každé části čeká studenty zkouška a práce na řešení praktických případových studií.

PM Basic

Úvod do projektového managementu

Úvod, přehled odvětví IT

Životní cyklus vývoje softwaru (SDLC)

Identifikace zúčastněných stran

Projekt

Účel a stanovení cílů

Řízení času pro efektivního manažera

Přehled modelů, metodik a rámců

Definice modelu, metodiky, rámce, rozptylové tabulky.

Vodopád

Prototyp

Iterativní

Spirála

V-model

Přehled metodik z rodiny Agile

Přehled rámců RUP, MSF, Scrum

Rámec Scrum

Výběr metodiky pro projekt - přístupy a doporučení

Řízení realizace projektu

Komerční návrh

Vypracování předpisu pro projekt

Vypracování plánu projektu

SRS. Specifikace, normy, základní chyby při tvorbě SRS. Praxe

Řízení a vedení projektu

Praktická část

Volba nástrojů pro efektivitu práce

Správce úkolů, Jira, Redmine, Trello, Confluence, Worksection.

MS Project, myšlenkové mapy

Práce s modely

Mapa obchodních procesů projektu: MS Visio

Vytváření prototypů: Axure RP, Balsamique

Přehled systémů CRM/ERP

Osobní efektivita PM

Práce v kritických podmínkách nebo s omezeními, delegování úkolů

Dovednosti v oblasti obchodního vyjednávání

Nutné znalosti - Úvod do IT

Provozní systémy

Serverové provozní systémy

Sítě. OSI. TCP\IP. GIT

Certifikace Cisco EITE a NDG Linux unhatched

PM pro pokročilé

Rozsah projektu

Vytvoření plánu řízení projektu

Shromáždění obchodních požadavků

Stanovení obsahu produktu

Vytvoření hierarchie sturktury činností IMR, dekompozice činností

Potvrzení obsahu

Proces monitorování obsahu projektu a produktu

Harmonogram projektu

Plánování, řízení harmonogramu

Stanovení procesů

Určení pořadí operací

Vyhodnocení provozu zdrojů

Vyhodnocení doby trvání operací

Vypracování harmonogramu

Řízení harmonogramu

Náklady projektu

Plánování nákladů projektu

Vyhodnocení nákladů

Stanovení rozpočtu

Kontrola nákladů

Praxe. Řízení nákladů projektu

Řízení kvality

Plánování řízení kvality

Zajištění kvality

Kontrola kvality

Koncepce použitelnosti

Nutná znalost IT - úvod do Pythonu

Úvod do programování v jazyce Python

Získání certifikace PCAP: Základy programování v jazyce Python

Nutné IT-znalosti - Základy kybernetické bezpečnosti

Owasp TOP 10, typy zranitelností ve webových a mobilních projektech

Bezpečnostní kostka, bug bounty

Získání certifikátu v oblasti základů kybernetické bezpečnosti

Řízení lidí

Plánování řízení lidských zdrojů

Nábor do týmu

Řízení projektového týmu

Motivace zaměstnanců

Pracovní pohovor

Řízení komunikace

Formování metod komunikace

Vytvoření plánu řízení komunikace

Řízení rizik

Plánování řízení rizik

Identifikace rizik

Kvalitativní analýza rizik

Kvantitativní analýza rizik

Plánování způsobu řešení rizik

Řízení rizik

Případové studie projektu

Řízení změn

Přizpůsobení plánování projektu změnám v průběhu projektu

Vypracování plánu řízení změn

Rozdíl mezi změnou a chybou

Metody vyhodnocování dopadu změny na projekt

Úpravy ve všech fázích projektu

Řízení vydání a nasazení

Plánování řízení dodávek produktů

Identifikace artefaktů

Tvorba plánu konfigurace dodávky produktu

Identifikace a tvorba plánů uvedení produktu na trh

Životopis, hledání práce

Jak vytvořit životopis

Charakteristika tvorby profilu na linkedinu

Zvláštnosti práce PM ve švýcarských a zahraničních společnostech

Otázky při pohovoru

Očekávání vs. realita PM

Užitečné zdroje pro debutující PM

Charakteristika certifikace: Scrum Master, PMI, PMP

Seznam doporučených referencí

PMBOOK. Certifikace. Otázky k certifikaci

Osvědčené postupy v oblasti PM

Zkouška - obhajoba projektu

Forma studia a cena

Project management

Rozvrh hodin:
pondělí a středa
Délka kurzu:
6 měsíců
Věk:
15-99 let
Čas výuky
18:00-21:00

Project management (dotace přes Úřad práce)

Rozvrh hodin:
pondělí a středa
Délka kurzu:
6 měsíců
Věk:
15-99 let
Čas výuky
18:00-21:00

Výstupní znalosti

Po absolvování kurzu Řízení projektů budete umět:

Porozumět základním principům řízení projektů a obchodních požadavků.

Znát metodiku vývoje projektu a aplikovat ji v projektu

Formulovat a řídit projektovou dokumentaci.

Stanovit rozpočet projektu

Řídit požadavky a změny projektu, identifikovat a řídit rizika

Formulovat tým a rozdělovat lidské zdroje, naučit se pracovat v kolektivu

Navázat komunikaci mezi týmem a klientem

Sledovat a vyhodnocovat průběh projektu.

Umět uzavřít projekt a formulovat závěrečnou dokumentaci

Řídit a dodávat kvalitní produkt.

Pracovat s různými nástroji pro plánování projektů.

Získání dovedností v oblasti prototypování

Více než 1500 firem po celém světě, kde naši absolventi pracují

kde naši absolventi pracují

companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work

Proč si nás vybrat?

Počítačová akademie IT STEP zahájila svou činnost v roce 1999, kdy se IT průmysl teprve začal rozvíjet a získávat na popularitě. Od té doby školíme programátory, webdesignéry a další IT profesionály. Dnes pokračujeme v rozvoji a poskytujeme studentům dovednosti potřebné pro zaměstnavatele a moderní podnikání - bez suché teorie. Zaměstnavatelé potřebují kompetence při řešení pracovních problémů a správné nastavení pro implementaci obchodních procesů.

Počítačová akademie IT STEP zahájila svou činnost v roce 1999, kdy se IT průmysl teprve začal rozvíjet a získávat na popularitě. Od té doby školíme programátory, webdesignéry a další IT profesionály.

Dnes pokračujeme v rozvoji a poskytujeme studentům dovednosti potřebné pro zaměstnavatele a moderní podnikání - bez suché teorie. Zaměstnavatelé potřebují kompetence při řešení pracovních problémů a správné nastavení pro implementaci obchodních procesů.

0

Států

0

Pobočky

0

Studentů

0

Učitelé

0

Absolventů

Proč si rodiče vybírají nás?

Máte zájem o naše kurzy?

Pošlete nám své dotazy. Velmi rádi Vám zavoláme zpět a sdělíme všechny podrobnosti o programu kurzu a zarezervujeme Vám místo ve skupině

FAQ

Pro koho je kurz projektového řízení vhodný?

Program je určen těm, kteří se chtějí stát profesionály v oblasti řízení IT projektů a efektivně řešit problémy.

Jaký dokument/certifikát obdržím po absolvování kurzu?

Na konci kurzu obdrží studenti mezinárodní diplom od IT STEP Academy.

Jak probíhá samotná výuka?

Ano, na naší akademii můžete studovat, naše kurzy jsou dostupné podle otevírací doby pobočky

Jaké dokumenty potřebuji k zápisu

Úspěšný absolvent odborných kurzů získá mezinárodní certifikát a stane se tak velmi žádaným zaměstnancem na trhu práce v ČR i ve světě s odpovídajícím vzděláním a platem. S Naším certifikátem získá úspěšný absolvent i certifikáty od spolupracujících firem (Microsoft, Cisco, Oracle, Autodesk)

Je možné studovat online?

Pokud máte zájem o studium online, IT STEP Academy spustila Cloudovou pobočku, kde můžete studovat online.

Kdo může studovat, existují nějaká věková nebo znalostní omezení?

Do specializovaného kurzu se může přihlásit každý, komu je 15 let a více, bez ohledu na jeho základní vzdělání. Při přijetí nemusíte skládat žádné zkoušky ani testy.

Přihlásit se na kurz

Tato stránka používá soubory cookie

Zásady ochrany osobních údajů