Počítačová akademie STEP! Učíme od roku 1999. Vysoce kvalitní IT vzdělávání pro dospělé a děti. Připravujeme programátory, konstruktéry a systémové inženýry, kteří nemohou být nahrazeni umělou inteligencí. Kromě toho se navíc k hlubokým základním znalostem učíme chápat úkolům, uvažovat s připravenými projekty a pracovat v týmu.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

Tímto potvrzujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Detailně

Jsme si jisti, že IT-profesionálem se může stát každý. K dosažení cíle potřebujete pouze ochotu, snahu a disciplínu. Ostatní vás naučíme!

Aktuality

Aktuality, profesionalita, péče

Školení v počítačové akademii STEP je založené na třech základních složkách efektivního vzdělávání.

Aktuální program

Znalosti a návyky, které získávají naši studenti, musejí odpovídat požadavkům zaměstnavatelů dnes i v budoucnu. Proto prozkoumáváme a obnovujeme osnovy kurzu každých 6 měsíců.

Profesionální učitelé

Učitelé akademie STEP jsou specialisti ve známých IT společnostech s minimálně 5 - letou praxí v oboru. Na vyučování dostávají studenti pouze aktuální vědomosti ze skutečné praxe.

Přátelská atmosféra

Vytvořili jsme speciální studijní prostředí, kde učitelé a studenti jsou si rovnocenní. Naše třídy i laboratoře jsou vybaveny komfortními pracovními místy, moderní počítačovou technologií a licenčním programovým zabezpečením.

Pro koho program

Pro koho je zpracován program kurzu

Žáci i studenti středních škol
(15-18 let)

Získají první zkušenosti a neodkládají přitom svůj sen stát se profesionálním programátorem.

Studenti vysokých škol
(18-23 let)

Osvojí si druhou profesi paralelně s vysokoškolským vzděláním.

Zaměstnanci mimo obor
(23-55 let)

Pro ty, kterým nevyhovuje současné zaměstnání i finanční perspektiva. Mohou se přeučit na vývojáře softwaru a vybudovat kariéru v IT sféře.

Pro všechny přející si
zvýšit IT kvalifikaci

Systematizují své znalosti a získají pracovní návyky, potřebné v současném IT.

Program studia

Program studia

Program je založen na reálných požadavcích trhu IT. Naši metodici a učitelé ji neustále vylepšují a aktualizují tak, aby se absolventi STEP mohli adekvátně předvést před zaměstnavatelem.

 • Úvod do webové technologie. Struktura HTML Formátování textu pomocí HTML;
 • Formátování pomocí CSS. Seznamy. Оdsazení a okraje;
 • Grafika ve web designu. Optimalizace grafiky. Hypertextové odkazy. Zásady navigace na webu;
 • Polohování. Rozložení webových stránek v blocích;
 • Tabulky. Formuláře. Rámy;
 • Webové programování v Pythonu;
 • Provozovatelé poboček, cykly, výjimky;
 • Řádky, seznamy. Třídění, hledání;
 • Funkční programování. Uzavírka. Karring. Dekorátoři;
 • Průvody, sady, slovníky;
 • Práce se soubory. Typy souborů: textové a binární;
 • Balení dat. Serializace a deserializace;
 • Systémy řízení verzí;
 • OOP. Dědičnost a zapouzdření. Pojem polymorfismus. Metaklasy;
 • Datové struktury. Propojené seznamy;
 • Návrhové vzory. Využití UML při analýze návrhových vzorů;
 • Model Model-View-Controller: cíle a úkoly;
 • Zásady pro navrhování tříd SOLID;
 • Testování jednotek. Nástroj pro testování jednotek aplikací Python;
 • Paralelní, vícevláknové a síťové programování;
 • Úvod do teorie databází. Dotazy SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Databáze s více tabulkami;
 • Využití databází v Pythonu, knihovnách Numpy a Pandas;
 • Týmová práce, řízení softwarových projektů;
 • Django - rámec pro tvorbu webových aplikací;
 • Asynchronní webové aplikace;
Stáhnout podrobný program
Můžete:

Na konci kurzu budete moci:

 • Použít základní principy vytváření desktopových programů v Pythonu;
 • Zapisovat skripty pro automatizaci úloh aplikací pro platformy Windows / * Nix;
 • Chápat principy funkčního programování;
 • Chápat principy objektově-orientovaného programování a aplikovat je ve vývoji softwaru;
 • Používat vzory OOP a návrhy na struktury programů v UML;
 • Používat a chápat principy multithreadingu jazyka Python;
 • Práce s relačními databázemi a ORM;
 • Práce s populárními databázemi NoSQL;
 • Serializovat a analyzovat data pomocí JSON, XML a standardních Python nástrojů;
 • Vytvářet vícevláknové a asynchronní servery na soketech a vývíjet řešení klient-server;
 • Vyvíjet webové aplikace pomocí rámce Django;
 • Pracovat s repozitářem git. Psát unit-testy , zátěžové testů a automatizované testů;
Formy studia

Formy studia

Kurz Programovaní Python

6100,- Kč měsíčně

Vzdělávací kurz Python 

Čeština

8 měsíců

15-55 Let

2 krát týdne

Kurz Python- Online

4800,- Kč měsíčně

Tento formuář slouží k registraci na online kurz Python. 

Čeština

4 měsíce

15-55 Let

2x krát týdně

Jak je sestavené studium v akademii

Studium ve STEPu je založeno na jasném algoritmu. Na začátku hodin získáte znalosti. S využitím těchto znalostí v praxi a v domácí práci jsou rozvíjeny dovednosti. Opakovaně aplikujete nové dovednosti, řešíte příklady, úkoly, laboratoře, testy a vycvičíte dovednosti. Když dovednost studenta směřuje k vytváření reálných projektů, obhajování ročníkových prací a diplomových prací, bussines orientovaných úkolů, účastí na soutěžích a hackatonech, se rozvíjí kompetence. Zaměstnavatel nepotřebuje vaše znalosti. Potřebuje kompetence při řešení pracovních úkolů a obchodních procesů.

Jak probíhá výuka

Jak probíhá studium

Studium ve STEPu je organizováno tak, aby se student mohl ponořit do své specializace, jak je to jen možné, aniž by byl rozptylován. Nemáme písemné zkoušky a velké testy. Pouze průběžné testy pro zvládnutí předmětu. Zástupci IT firem jsou přítomni na obhajobě diplomových projektů a pilný student může okamžitě najít slušnou práci.

Po ukončení studia obdrží studenti mezinárodní diplom "Počítačová akademie" STEP

a taky mezinárodní certifikáty od partnerských společností.

Absolventi pracují

Společnosti, které zaměstnávají absolventy STEPu

Zavolejte mi zpět

Tento web používá Cookies

Zásady ochrany osobních údajů a právní informace