Počítačová akademie STEP! Učíme od roku 1999. Vysoce kvalitní IT vzdělávání pro dospělé a děti. Připravujeme programátory, konstruktéry a systémové inženýry, kteří nemohou být nahrazeni umělou inteligencí. Kromě toho se navíc k hlubokým základním znalostem učíme chápat úkolům, uvažovat s připravenými projekty a pracovat v týmu.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Jak vypadá práce Front-End Developera?

Front-end vývojáři vytváří kód pro uživatelské rozhraní webové stránky a prvky, které uživatelům umožňují s danou stránkou pracovat. Mají na starosti fukcionality, intuitivnost a elementární ovladatelnost webové stránky. Pracují nejčastěji na bázi plánu a rozvržení vývoje dané stránky či aplikace. Vytváří a udržují interaktivní prvky a stránky stále udržují a vylepšují, aby dosáhli maximální efektivity a působivosti.

Platová sazba Junior developerů se pohybuje od 80 000 Kč měsíčně. Senior developer si může vydělat i více než 150 000 Kč měsíčně.
Pozice Front-End Developera Vám otevře dveře do světa. K práci potřebujete jen počítač, takže můžete pracovat odkudkoliv.
Práce Front-End Developera je vhodná pro úplné začátečníky. Jedná se o jednoduché principy značkování. Ke startu nejsou zapotřebí žádné předchodzí zkušenosti s IT.

Pro koho je tento kurz vhodný

Webový Design je dostupné pro každého, kdo má jakékoli odborné vzdělání. Stačí mít motivaci a dostatek času na učení a budování znalostí.

Studentům
Osvojíte si současně s vysokoškolským vzděláním další velmi žádanou specializaci
Laikům
Pokud nejste spokojeni se svou současnou kariérou a výdělkem, Front-end development pro vás bude pohodlným vstupem do lukrativního a rostoucího IT odvětví.
Profesionálům
Získejte znalosti z oblasti IT a osvojte si nové praktické dovednosti, které jsou žádané na domácím i mezinárodním trhu.

Co se naučíte?

Obsah kurzu byl vytvořen IT profesionály, kteří mají dlouhodobou praxi v IT průmyslu pomocí metod IT STEP Academy.
Program vychází z reálných požadavků IT průmyslu, kde studenti budou moci uplatnit získané dovednosti v praxi. Obsah kurzu je pravidelně aktualizován, takže studenti získají aktuální znalosti požadované trhem práce

Značkovací jazyk HTML5

 • Kódování UTF-8, Unicode. Nepsaná pravidla značkování.
 • Syntaxe HTML, struktura webové stránky, typizace elementů
 • Blokové a řádkové tagy, Relativní a absolutní cesta k souboru
 • Nadpisy, odstavce, hypertextové odkazy
 • Tabulky, obrázky, seznamy - odrázkové, číslované, definiční
 • Komentáře, seznamy, HTML entity
 • SEO a přístupnost webu
 • Sémantické elementy,
  a
 • Favicon
 • Rozdíly mezi HTML5 a XHTML

Design webu s CSS3

 • Připojení CSS k HTML. CSS pravidla - selektor a deklarace
 • Selektory class, id. Kombinace a agregace selektorů
 • Základní CSS deklarace, box-model, position, display
 • Pseudotřídy a pseudoelementy
 • Přístupy k tvorbě webu: mobil-first vs. desktop-first
 • Moderní přístup k tvorbě webovému layoutu: Flexbox CSS a Grid CSS
 • CSS counter(), animace, barevné přechody
 • Značkovací jazyk a grafický formát SVG
 • Obdélník, kruh, elipsa, úsečka, lomená čára, polygon, text
 • CSS frameworky v obecném kontextu tvorby webu
 • Prvky Bootstrapu, formátování a ukázky použití, Grid systémy, Flex utilities
 • Ikony, piktogramy a další doplňky Bootstrapu
 • Základní diskurz k CSS preprocesoru Less/Sass

Skriptování na straně klienta - JavaScript

 • Základy JavaScriptu
 • Syntaxe, proměnné, datové typy, podmínky, cykly, pole, funkce, rekurze
 • Object, string, zpoždění a intervaly, práce s periodickým voláním
 • Datum a čas. Matematický objekt a náhodná čísla
 • Objektově orientované programování
 • Zachycení události
 • Browser Object Model (BOM) a Document Object Model (DOM)
 • Aplikace formulářů. Uspořádání formulářových prvků v HTML
 • Sběr dat z formulářů. Vývoj a programování prvků formuláře.
 • Ověřování formulářů, Používání Cookies
 • RegExp objekty. Pravidla pro záznam regulárních výrazů.
 • HTML Canvas, Podpora médií
 • JSON, serializace a parsování, toJSON
 • AJAX. Synchronní a asynchronní požadavky. Rozhraní XMLHttpRequest a ActiveX
 • ECMAScript
 • Základy jQuery, Interakce s DOM, Kombinace s AJAX

Aplikace frameworků ReactJS a AngularJS

 • NodeJS
 • Tvorba projektů pomocí Webpack 2 a dalších nástrojů
 • AngularJS
 • ReactJS

Forma studia a cena

Webový design

Délka kurzu:
4 měsíců
Rozvrh hodin:
2 krát týdně
Věk:
15-55 let
Čas výuky
18:00-21:00

Platba na splátky

7 708 Kč/měsíc
Za měsíční platbu

Plná platba

6 937 Kč/měsíc
Za platebních podmínek
celý kurz: 27 749 Kč
Cena za 1 měsíc v případě jednorázový platby 27 749 Kč

Webový design (dotace přes Úřad práce)

Délka kurzu:
4 měsíce
Rozvrh hodin:
úterý a čtvrtek od 18:00 - 21:00
Věk:
18-99 let
Čas výuky
18:00-21:00

Plná platba

INF Kč/kurz
Za platebních podmínek
celý kurz: 8 Kč
Cena za 1 měsíc v případě jednorázový platby 8 Kč

Výstupní znalosti

Po absolvování kurzu Front-End Developer budete umět:

Vytvářet uživatelsky přívětivé struktury webu

Efektivně stylovat jednotlivé webové prvky

Používat různé strategie tvorby webového layoutu

Využívat vhodné postupy pro vytvoření různých prvků

Zjednodušovat tvorbu desginu

Vytvářet animovaná tlačítka

Vytvářet vektorové obrazce za pomoci technolige SVG

Testovat webové stránky, kontrola kvality;

Správa prohlížečů a prvků stránky HTML pomocí jazyka JavaScript;

Efektivně manipulovat s prvky DOM;

Zpracovávat data z formulářů

Použití základních animačních a kontrolních efektů;

Vytvářet vysoce výkonné weby Web 2.0

Pomocí objektu XmlHttpRequest provést synchronní a asynchronní požadavky na server;

Přenos a zpracování dat na server pomocí všech dostupných metod;

Přenášet data přes JSON;

Efektivně využívat protokoly XML-PRC v aplikacích AJAX;

Používat systém správy databáze MongoDB;

Vytvářet rámce React and Angular;

Kde pracují naši absolventi?

Naši absolventi mají své uplatnění v mnoha znamých firmách po celém světě

Společnosti, pro které naši absolventi pracují

companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work

Kdo Vás bude vyučovat?

Náš lektorský tým má bohaté odborné i pedagogické zkušenosti.
Pečlivě pro Vás vybíráme zkušené odborníky z praxe, kteří Vám pomohou se v oboru rychle zorientovat.
Lektoři Front-end kurzu jsou IT specialisté s 5letou praktickou praxí v oboru. Náš tým tvoří učitelé, kteří spolupracují se studenty na dosažení výsledků. Seznamte se s učiteli!
teacher
Bc. Jakub Mazuch

Ve IT STEP Akademii působí prakticky od jejího založení v roce 2017. Paralelně učí od r. 2018 na SPŠE Ječná matematiku a odborné předměty. V letech 2019–2021 vyučoval informatiku.

teacher
Jan Stejskal

Pracoval na volné noze i pro korporát, první komerční weby začal tvořit na SŠ. Více jak 8 let pokračuje v rozvíjení znalostí v oblasti kódování a programování.

teacher
Bc. Jakub Mazuch

Ve IT STEP Akademii působí prakticky od jejího založení v roce 2017. Paralelně učí od r. 2018 na SPŠE Ječná matematiku a odborné předměty. V letech 2019–2021 vyučoval informatiku.

teacher
Jan Stejskal

Pracoval na volné noze i pro korporát, první komerční weby začal tvořit na SŠ. Více jak 8 let pokračuje v rozvíjení znalostí v oblasti kódování a programování.

Proč nás vybrat?

Step It Academy funguje již od roku 1999, kdy se odvětví informačních a digitálních technologií teprve začínalo rozvíjet a získávat svou popularitu a místo na trhu. Již v té době jsme začali vzdělávat první programátory, webdesignéry a další IT specialisty. Dnes využíváme praxe ve vzdělávání a vyučujeme plně praktickým dovednostem, které zaměstnavatelé a moderní firmy vyžadují. Zaměstnavatelé nepotřebují vaše znalosti. Potřebují kompetence k řešení pracovních problémů a nastavení podnikových procesů. Naše akademie je příjemné prostředí, ve kterém učitelé a studenti pracují koordinovaně, aby dosáhli výsledků.

Počítačová akademie IT STEP zahájila svou činnost v roce 1999, kdy se IT průmysl teprve začal rozvíjet a získávat na popularitě. Od té doby školíme programátory, webdesignéry a další IT profesionály.

Dnes pokračujeme v rozvoji a poskytujeme studentům dovednosti potřebné pro zaměstnavatele a moderní podnikání - bez suché teorie. Zaměstnavatelé potřebují kompetence při řešení pracovních problémů a správné nastavení pro implementaci obchodních procesů.

0

Států

0

Pobočky

0

Studenti

0

Učitelé

0

Absolventi

Proč si rodiče vybírají nás?

Máte zájem o naše kurzy?

Pošlete nám své dotazy. Velmi rádi Vám zavoláme zpět a sdělíme všechny podrobnosti o programu kurzu a zarezervujeme Vám místo ve skupině

FAQ

Pro koho je kurz Front-End Developer vhodný?

Kurz je určen těm, kteří se chtějí stát profesionály v oblasti tvorby webu.

Budu moct hned pracovat?

Diplom IT STEP Academy je k dispozici ve dvou jazycích: angličtině a češtině. Kromě toho obdržíte také certifikát od spolupracujících společností Microsoft, Cisco nebo Autodesk v závislosti na kurzu, který jste si vybrali.

Pokud nemám počítač doma, mohu počítač používat v Akademii?

Ano jistě. Našim žákům jsou k dispozici tři plně vybavené učebny s počítači.

Získám potvrzení o absolvování kurzu?

Úspěšný absolvent odborných kurzů získá mezinárodní certifikát a stane se tak velmi žádaným zaměstnancem na trhu práce v ČR i ve světě s odpovídajícím vzděláním a platem. S Naším certifikátem získá úspěšný absolvent i certifikáty od spolupracujících firem (Microsoft, Cisco, Oracle, Autodesk)

Je možné studovat online?

Všechny specializované kurzy probíhají online.

Jsou vyžadovány věkové hranice a předchozí znalosti?

Ve výjimečných případech se na vyžádání lze připojit online.

Přihlásit se na kurz

Tato stránka používá soubory cookie

Zásady ochrany osobních údajů a právní informace