Počítačová akademie STEP! Učíme od roku 1999. Vysoce kvalitní IT vzdělávání pro dospělé a děti. Připravujeme programátory, konstruktéry a systémové inženýry, kteří nemohou být nahrazeni umělou inteligencí. Kromě toho se navíc k hlubokým základním znalostem učíme chápat úkolům, uvažovat s připravenými projekty a pracovat v týmu.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

Tímto potvrzujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Detailně

Jsme si jisti, že každý může být přední vývojář. K dosažení tohoto cíle je od Vás potřeba mít touhu, usilí a disciplínu. Zbytek si bereme na sebe.

Aktuality

Aktuality, profesionalita, péče

Školení v počítačové akademii STEP je založené na třech základních složkách efektivního vzdělávání.

Aktuální program

Znalosti a návyky, které získávají naši studenti, musejí odpovídat požadavkům zaměstnavatelů dnes i v budoucnu. Proto prozkoumáváme a obnovujeme osnovy kurzu každých 6 měsíců.

Profesionální učitelé

Učitelé akademie STEP jsou specialisti ve známých IT společnostech s minimálně 5 - letou praxí v oboru. Na vyučování dostávají studenti pouze aktuální vědomosti ze skutečné praxe.

Přátelská atmosféra

Vytvořili jsme speciální studijní prostředí, kde učitelé a studenti jsou si rovnocenní. Naše třídy i laboratoře jsou vybaveny komfortními pracovními místy, moderní počítačovou technologií a licenčním programovým zabezpečením.

Pro koho

Pro koho je určen program

Žáci i studenti středních škol
(15-18 let)

Získají první zkušenosti, které zaměstnavatelé vyhledávají v životopisech

Vysokoškoláci
(18-23 let)

Osvojí si současně s vysokoškolským vzděláním druhou specializaci

Zástupci jínych profesí
(23-55 let)

Kteří nejsou spokojeni se současnou kariérou a finanční perspektivou, budou se moci rekvalifikovat na vývojáře softwaru a budovat kariéru v IT průmyslu.

Všichni, kteří chtějí zlepšit
IT kvalifikaci

Systematizují své znalosti a získají pracovní dovednosti požadované v moderním IT

Program studia

Program studia

Program je založen na reálných požadavcích trhu IT. Naši metodici a učitelé ho neustále vylepšují a aktualizují tak, aby se absolventi STEP mohli adekvátně předvést před zaměstnavatelem.

 • Úvod do webové technologie. Struktura HTML Formátování textu pomocí HTML
 • Formátování pomocí CSS. Seznamy. Odsazení a marže CSS
 • Materialize. Navigace a Bootstrap
 • Less. Historie vzniku Less. Cíle a úkoly Less. Připojení a kompilace Less;
 • Úvod do objektově-orientovaného programování;
 • Událost. Obsluhování událostí. Zpracování událostí ve skriptech
 • Browser Object Model. Document Object Model;
 • Spolupráce s DOM
 • Formuláře. Formuláře žádosti. Umístění prvků formuláře v HTML;
 • Kontrola věrohodnosti formulářů. Použití cookies;
 • Kresba za pomoci Canvas,podpora mediálních schopností;
 • JSON, Ajax. Cíle a úkoly. Syntaxe JSON;
 • ECMAScript 6
 • Modulární testování
 • Vzory projektování. Využití UML při analýze návrhových vzorů;
 • Vzor MVC. Cíle a cíle modelu Model-View-Controller;
 • Zásady při projektování tříd SOLID;
 • Úvod do jQuery. Přístup k prvkům stránky pomocí funkce $;
 • Vytváření obslužných programů událostí pomocí jQuery;
 • Zobrazení a skrytí položek pomocí metody show a hide. Vytváření efektů;
 • REST API. Použití metody GET. Použití metody POST;
 • Použití zásuvných modulů jQuery;
 • Týmová práce, řízení softwarových projektů;
 • Softwarová platforma Node.js;
 • Využití rámců Angular, React;
Stáhnout podrobný program
Můžete:

Na konci kurzu budete moci:

 • Vrstvit webové stránky pomocí moderních technologií HTML5 a CSS3;
 • Testovat webové stránky, kontrola kvality;
 • Správa prohlížečů a prvků stránky HTML pomocí jazyka JavaScript;
 • Efektivně manipulovat s prvky DOM;
 • Použití základních animačních a kontrolních efektů;
 • Vytvářet vysoce výkonné weby Web 2.0;
 • Pomocí objektu XmlHttpRequest provést synchronní a asynchronní požadavky na server;
 • Přenos a zpracování dat na server pomocí všech dostupných metod;
 • Pro přenos dat použít notaci JSON;
 • Použít protokol XML-PRC v aplikacích AJAX;
 • Použít systém správy databáze MongoDB;
 • Vlastnit rámce React and Angular;
Formy studia

Formy studia

Kurz Front-end programování

6100 Kč měsíčně

Výuka probíhá každe Úterý a Čtvrtek od 18 do 21 hodin

Čeština

6 měsíců

15-55 Let

2 krát týdně

Jak je sestavené studium v akademii

Studium ve STEPu je založeno na jasném algoritmu. Na začátku hodin získáte znalosti. S využitím těchto znalostí v praxi a v domácí práci jsou rozvíjeny dovednosti. Opakovaně aplikujete nové dovednosti, řešíte příklady, úkoly, laboratoře, testy a vycvičíte dovednosti. Když dovednost studenta směřuje k vytváření reálných projektů, obhajování ročníkových prací a diplomových prací, bussines orientovaných úkolů, účastí na soutěžích a hackatonech, se rozvíjí kompetence. Zaměstnavatel nepotřebuje vaše znalosti. Potřebuje kompetence při řešení pracovních úkolů a obchodních procesů.

Jak probíhá výuka

Jak probíhá studium

Studium ve STEPu je organizováno tak, aby se student mohl co nejvíce ponořit do svého oboru, aniž by se rozptyloval. Nemáme písemné zkoušky, ani kontrolní testy. Pouze průběžné testy pro sebekontrolu osvojení předmětu. Zástupci IT společností jsou přítomni při obhajobě diplomových projektů a šikovný student může okamžitě najít dobrou práci.

Po ukončení studia obdrží studenti mezinárodní diplom "Počítačová akademie" STEP

a taky mezinárodní certifikáty od partnerských společností.

Absolventi pracují

Společnosti, které zaměstnávají absolventy STEPu

Zavolejte mi zpět

Tento web používá Cookies

Zásady ochrany osobních údajů a právní informace