Praha, Malá Štěpánská 9

Akreditovaný kurz pro Vaši rekvalifikaci ZDARMA!

Malá Štěpánská 9

Do začátku zbývá...:

dnů
hodin
minut
sekund

itStep spolupracuje s velkým počtem IT firem v Čechách i v zahraničí.

Hlavní cíl naší akademie je poskytovat aktuální znalosti v IT sféře.

Jsme certifikovaným střediskem Microsoft, CISCO a Autodesk.
itStep – to je přes 56 poboček v 18 státech a hlavně přes 100.000 absolventů, kteří získali prestižní pracovní místo.
Díky naší spolupráci s Úřadem práce se můžete rekvalifikovat jako Specialista internetového obchodu ZDARMA. Díky tomuto kurzu aktualizujete svoje znalosti a stanete se specialistou.

Podmínky rekvalifikace:

  • být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
  • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikujete (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace)
  • být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese 
  • rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa
  • rekvalifikace musí být účelná – po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání

Délka rekvalifikačního kurzu

  • délka trvání kurzu je 5 měsíců

Úhrada nákladů rekvalifikace

  • náklady v plné výši hradí úřad práce v případě podepsání písemné dohody o rekvalifikaci
  • v případě zájmu si náklady může uchazeč hradit sám

Podpora při rekvalifikaci

  • Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, v kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.
  • Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

V případě dalších dotazů se obracejte na e-mail info@itstep.cz

anebo volejte +420 234 261 889

Chcete získat ukázkovou hodinu zdarma?


Ano
Ne

Přihlašovací údaje