Počítačová akademie STEP! Učíme od roku 1999. Vysoce kvalitní IT vzdělávání pro dospělé a děti. Připravujeme programátory, konstruktéry a systémové inženýry, kteří nemohou být nahrazeni umělou inteligencí. Kromě toho se navíc k hlubokým základním znalostem učíme chápat úkolům, uvažovat s připravenými projekty a pracovat v týmu.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

Tímto potvrzujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Detailně

Jsme si jisti, že IT-profesionálem se může stát každý. K dosažení cíle potřebujete pouze ochotu, snahu a disciplínu. Ostatní vás naučíme!

Aktuality

Aktuality, profesionalita, péče

Školení v počítačové akademii STEP je založené na třech základních složkách efektivního vzdělávání.

Aktuální program

Znalosti a návyky, které získávají naši studenti, musejí odpovídat požadavkům zaměstnavatelů dnes i v budoucnu. Proto prozkoumáváme a obnovujeme osnovy kurzu každých 6 měsíců.

Profesionální učitelé

Učitelé akademie STEP jsou specialisti ve známých IT společnostech s minimálně 5 - letou praxí v oboru. Na vyučování dostávají studenti pouze aktuální vědomosti ze skutečné praxe.

Přátelská atmosféra

Vytvořili jsme speciální studijní prostředí, kde učitelé a studenti jsou si rovnocenní. Naše třídy i laboratoře jsou vybaveny komfortními pracovními místy, moderní počítačovou technologií a licenčním programovým zabezpečením.

Pro koho program

Pro koho je zpracován program kurzu

Žáci i studenti středních škol (15-18 let)

Získají první zkušenosti a neodkládají přitom svůj sen stát se profesionálním programátorem.

Studenti vysokých škol (18-23 let)

Osvojí si druhou profesi paralelně s vysokoškolským vzděláním.

Zaměstnanci mimo obor (23-55 let)

Pro ty, kterým nevyhovuje současné zaměstnání i finanční perspektiva. Mohou se přeučit na vývojáře softwaru a vybudovat kariéru v IT sféře.

Pro všechny přející si zvýšit IT kvalifikaci

Systematizují své znalosti a získají pracovní návyky, potřebné v současném IT.

Program studia

Program studia

Program je založen na reálných požadavcích trhu IT. Naši metodici a učitelé ho neustále vylepšují a aktualizují tak, aby se absolventi STEP mohli adekvátně předvést před zaměstnavatelem.

 • Úvod do programovacího jazyka Java. Proměnné, datové typy, operátory;
 • Logické operátory, pobočkové operátory, bitové operátory;
 • Cykly;
 • Řetězy, pole jednorozměrné a vícerozměrné;
 • Metody (na příkladu statických metod);
 • Objektově-orientované programování;
 • Výjimky. JavaCollectionFramework;
 • Práce se soubory. Vícepotokový;
 • Úvod do teorie databází;
 • Žádosti SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE;
 • Databáze s více tabulkami. Agregační a sjednocená funkce;
 • Představení, uložené procedury, spouštěče;
 • Úvod do webové technologie. Struktura HTML. Formátování textu pomocí HTML a CSS;
 • Pozice. Rozložení webových stránek v blocích. Formuláře. Rámy;
 • Úvod do JavaScriptu;
 • Objekt. Pole. Objekt Array. Řádky. String objekt. Objekt Date. Objekt Math;
 • Browser Object Model. Document Object Model. Formuláře, validace, používání Cookies;
 • JSON, Ajax;
 • Úvod do síťových technologií;
 • Síťová spolupráce;
 • Úvod do vývoje serverových řešení pomocí Java;
 • Spolupráce se zdroji dat;
 • JavaServer Pages. Tags, Cookies, Session;
 • Úvod do Spring;
 • Úvod do Hibernate;
Stáhnout podrobný program
Můžete:

Na konci kurzu budete moci:

 • Porozumět základním principům tvorby programů pomocí jazyka Java;
 • Pochopit principy objektově-orientovaného programování;
 • Umět navrhovat třídy různých stupňů složitosti;
 • Vytvořit hierarchie tříd pro řešení praktických problémů;
 • Vybrat a použít třídy JCF
 • Pochopit vícevláknové mechanismy Java;
 • Rozumět strukturovanému dotazovacímu jazyku SQL. Schopnost vytvářet normalizaci databáze;
 • Znát a být schopen aplikovat základy HTML, CSS, JavaScript. Vytvoření funkcí obsluhy pro různé události;
 • Rozumět rozdílům mezi BOM a DOM a být schopen interakce s jejich objekty;
 • Být schopen serializovat a analyzovat data pomocí JSON;
 • Osvojit si principy vytváření asynchronních požadavků pomocí Ajaxu;
 • Pochopit základní principy tvorby serverových řešení pomocí jazyka Java. Používat síťové mechanismy;
Formy studia

Formy studia

Kurz Programování Java

6100 Kč měsíčně

Vzdělávací kurz Javy 

Čeština

8 měsíců

15-55 Let

2x týdně.

Kurz JAVA - online

4800 kč měsíčně

Tento formuář slouží k registraci na online kurz JAVA. 

Čeština

4 měsíce

15-55 Let

2x týdně

Jak je sestavené studium v akademii

Studium ve STEPu je založeno na jasném algoritmu. Na začátku hodin získáte znalosti. S využitím těchto znalostí v praxi a v domácí práci jsou rozvíjeny dovednosti. Opakovaně aplikujete nové dovednosti, řešíte příklady, úkoly, laboratoře, testy a vycvičíte dovednosti. Když dovednost studenta směřuje k vytváření reálných projektů, obhajování ročníkových prací a diplomových prací, bussines orientovaných úkolů, účastí na soutěžích a hackatonech, se rozvíjí kompetence. Zaměstnavatel nepotřebuje vaše znalosti. Potřebuje kompetence při řešení pracovních úkolů a obchodních procesů.

Jak probíhá výuka

Jak probíhá studium

Studium ve STEPu je organizováno tak, aby se student mohl ponořit do své specializace, jak je to jen možné, aniž by byl rozptylován. Nemáme písemné zkoušky a velké testy. Pouze průběžné testy pro zvládnutí předmětu. Zástupci IT firem jsou přítomni na obhajobě diplomových projektů a pilný student může okamžitě najít slušnou práci.

Po ukončení studia obdrží studenti mezinárodní diplom "Počítačová akademie" STEP

a taky mezinárodní certifikáty od partnerských společností.

Absolventi pracují

Společnosti, které zaměstnávají absolventy STEPu

Zavolejte mi zpět

Tento web používá Cookies

Zásady ochrany osobních údajů a právní informace